Om Oslomarka

Om Oslomarka

Oslo er i dag en helt unik posisjon med vill natur både til land og vann, kun minutter fra bykjernen. VisitOslomarka ønsker å vise alle hvor nær den urørte og autentiske naturen er Norges hovedstad, Oslo. Oslofolk omtaler ofte skogen rundt oslo for Oslomarka.

 

 

Så hva er Oslomarka?
Oslomarka er Norges viktigste og mest aktive område for utendørsaktiviteter. Oslomarka dekker kun 0,4% av Norges landareal, men står for mer enn 25% av all tur- og utendørsaktivitet for folk som bor i Norge. Folk nyter denne fantastiske ressursen hele året, sommer som vinter. Så mye som 3 ut av 4 mennesker som bor i Oslo bruker skogen minst én gang i uka eller måneden.

Oslomarka kan enkelt forklart deles inn i 2 geografiske områder. Østmarka i øst og Nordmarka i vest, nord-vest. De geografiske områdene skilles av bykjernen, og kan oppfattes som to vidt forskjellig skogsterreng. Når det kommer til dyreliv og plantefauna finner man stort sett det samme i hele Oslomarka. Det skal sies at Østmarka med området rundt lørenskog og Losby de siste årene er blitt mer og mer kjent for ulvene som har slått seg ned i det området.

Østmarka
Området ligger i kommunene Oslo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Ski. Skogsområdet består i stor del av veldig kupert terrereng som er dannet av gammetl grunnfjell som er mer enn 1000 millioner år gammelt. Grunnfjellet skaper foldinger som danner daler og åser fra nord mot syd, noe som kan gjøre det krevende å tilbakelegge større distanser på sommeren; mens man på vinteren kan benytte frosne innsjøer. Det at terrenget gjør det så kuppert legger terskelen litt høyere hos de som benytter Østmarka, og man kan derfor på mange måter si det er lettere å finne sine "egne" skjermede ruter og områder.

Nordmarka
Nordmarka består i motsettning av et jevnere terreng som gjør lett å bevege seg over lengre distanser raskere. Det at terrenget ikke er like kuppert som Østmarka gjør det også til et mer naturlig valg for mange da de skal lære barn og unge grunnleggende langrennski teknikker eller orientering.